top of page

Nordrest inleder samarbete med GW – ”Vill få aha-upplevelse”

Nordrest jobbar för att minska miljöbelastningen genom ständig förbättring med helheltsperspektiv på mat, människa och miljö. Bland annat så står det i deras miljöpolicy att de ska mäta avfall och matsvinn regelbundet. Det är här Generation Waste mätverktyg skall komma till användning.

Nordrest inleder samarbete med GW – ”Vill få aha-upplevelse”

Nordrest är ett renodlat restaurangföretag som grundades 2013. Verksamheten består av restaurang- och cafédrift åt företag, fastighetsägare, sjukhus, skolor och äldreomsorg. Nordrest driver bland annat verksamheter åt Volvo, där nu samarbetet med Generation Waste ska testas. Inledningsvis ska mätverktyget börja användas på Restaurangerna Balansen, Palletten, Highway och Träffpunkten.

-Vi vill samarbeta med Generation Waste både för att kartlägga var vårt svinn uppstår men också för att få kunskap och inspiration att kunna jobba annorlunda och tänka i nya banor. Vi hoppas att både personal och gäster ska få en del aha-upplevelser gällande hur mycket som faktiskt slängs, säger Madeleine Fall, HR och Hållbarhet på Nordrest.

Kunskap bland de anställda är en nyckel


Nordrests mål gällande hållbarhet är bl. a. att minska mängden svinn, men också att minska mängden animalier och öka andelen vegetabilier samt att ställa krav ner i leverantörsleden gällande djurvälfärd och ekologisk och social hållbarhet. En nyckel för att lyckas med sitt hållbarhetsarbete, tror Madeleine, är att involvera personalen.

-Hållbarhetsansvariga och ledning kan fatta beslut om vilka åtgärder som ska genomföras, men det är de anställda i respektive verksamhet som faktiskt ska genomföra dem. Då är det viktigt att både kockar och övrig restaurangpersonal har kunskap om varför, samt att de blir inspirerade och lär sig använda sin kreativitet på rätt sätt, säger Madeleine Fall.

Daniel Oddhammar är hoppfull efter att ha varit ute på Volvo ett antal tillfällen för att utbilda personalen samt observera arbetet i köket.

-Efter att ha varit ute och besökt Nordrests restauranger ute på Volvo är jag övertygad om att vi kan komma till stor nytta när det kommer till att väcka medvetenhet och bidra med utbildning. Vi tar oss an detta uppdrag med stor entusiasm och hoppas det kan leda till att Nordrest ska slänga mindre mat.

bottom of page