top of page

Utbildningar om matsvinn för måltidsvänner inom offentlig verksamhet

Description

Genomgång av vad matsvinn är, varför det uppstår och varför vi behöver arbeta med matsvinnsminskande processer i verksamheten. Vi går igenom matsvinnets globala och lokala inverkan på miljö och klimat. Vi lär ut metoder för att minska matsvinnet inom de olika fraktionerna tallrikssvinn och serveringssvinn. 

 

Syfte 

  • Att bidra med kunskap som gör det lätt för medarbetarna att göra rätt för en hållbar utveckling. 

  • Att minska klimatbelastningen samt resurseffektivisera er måltidsverksamhet. 

  

Mål 

  • Höja måltidens mervärde 

  • Minska matsvinnet 

  • Få metoder för att förebygga matsvinn 

  • Bli bättre på resthantering 

  • Minska klimatpåverkan och kostnader 


Tid: 

60-90 min inkl. frågestund. 

Format: 

På plats eller digitalt 

Målgrupp

Pedagoger, vård- och omsorgspersonal, måltidsvärdar 

Head of training

Lina Andersson Fasth

Lina arbetar som utbildningledare på Generation Waste. Lina var en av Sveriges första Måltidspedgoger och hon är utbildad gymnasielärare för resturangutbildningen.

I offertförfrågan ange:

- kontaktuppgifter

- antal deltagare

- typ av utbildning

Lina Andersson Fasth
bottom of page