top of page

Svinnligt utforskande för förskola

Description

Varmt välkommen till lärprocessen Svinnligt utforskande för förskola


Målgrupp 

Pedagoger från förskola och skola inklusive kökspersonal 

Tidsåtgång 

Ca 3h material med en introduktion och sex moduler uppdelade i olika avsnitt. 

Syfte 

Att inkludera hållbar utveckling med förskolans och skolans läroplan, entreprenöriellt lärande och lärande genom lek och måltider. 

Mål att uppnå 

  • Lärprocessen ska bidra till stadens mål med minskat matsvinn och lärande för hållbar utveckling. 

  • Barnen ska ges utrymme att tänka kritiskt, vara kreativa, samarbeta och kommunicera i den lärprocess som matsvinnet initierar.  

Sammanfattning 

Svinnligt utforskande syftar till att inkludera hållbar utveckling med förskolans och skolans läroplan, entreprenöriellt lärande och lek med mat. Lärprocessen är en samproduktion med organisationen Generation Waste och riktar sig till all personal på förskolan/skolan med åtta olika moduler kopplat till hållbar utveckling och matsvinn. I lärprocessen utforskar och inspireras personal tillsammans med barnen att komma på lösningar hur matsvinnet skulle kunna minskas på förskolan.  

I barnens utforskande arbete kring matsvinn uppmuntras deras kreativitet och förmåga att tänka kritiskt, samarbeta och kommunicera.  

Under processens gång ska barnens tankar och görande dokumenteras för att möjliggöra för pedagogerna att kunna använda dokumentationen i ett utvärderande och språkande syfte tillsammans med barnen.  

 ”barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig” (Lpfö 18, s. 9). 

Nyckelord: Lärande för hållbar utveckling, Matsvinn, Entreprenöriellt lärande, Miljömål, Lärprocess, Globala målen, Förskola, Grundskola 

 

 

Head of training

Lina Andersson Fasth

Lina arbetar som utbildningledare på Generation Waste. Lina var en av Sveriges första måltidspedagoger och hon är utbildad gymnasielärare för resturangutbildningen.

I offertförfrågan ange:

- kontaktuppgifter

- antal deltagare

- typ av utbildning

Lina Andersson Fasth
bottom of page