top of page

Matsvinnsutbildning - Grundutbildning

Description

Metodiken bidra med en gemensam kunskapsbas om varför vi behöver reducera restaurangverksamheters matsvinn och arbeta utifrån FN:s globala mål samtidigt som de skapar engagemang och handlingsberedskap för minskat matsvinn hos era medarbetare. 

  

Innehåll: 

Genomgång av vad matsvinn är, varför det uppstår och varför vi behöver arbeta med matsvinnsminskande processer i verksamheten. Vi lär ut metoder för att minska matsvinnet inom de olika fraktionerna kökssvinn, tallrikssvinn och serveringssvinn. Vi går igenom matsvinnets globala och lokala inverkan på miljö och klimat.  

 

 • Vad är matsvinn? 

 • Agenda 2030 

 • Varför skall vi arbeta med minskat matsvinn?  

 • Hur vi ska mäta vårt matsvinn 

 • Identifiera styrkor och svagheter 

 • Reflektion över psykologiska tankebarriärer 

 • Respekt för samt nyttjande av hela råvaran 

 • Goda exempel från liknande verksamheter 

 

 

Syfte

Att förbättra så väl den ekologiska som ekonomiska hållbarheten i verksamheten. Att minska klimatbelastningen från restauranger.   Mål med er utbildning: 

 • Minskat matsvinn  

 • Öka matsvinnsmedvetenheten  

 • Metoder för att hur vi förebygger vi matsvinn  

 • Skapa rutiner för mätningar 

 • Bli bättre på resthantering  

 • Minska inköpskostnaderna 

 • Stärka kockar och måltidspersonalens roll som förändringsagenter för en hållbarutveckling   

Rätt förutsättningar för en bra utbildning 

 1. möjlighet att visa en presentation. 

 1. god uppkoppling och utrustning så att vi kan se och höra varandra bra vid en digital utbildning 

 1. Bjud in brett för bästa utfall. Det vill säga restaurangens hela personalstyrka  – kockar, måltidsbiträden, diskare, kallskänkor och chefer.  


Tid: 

1,5 h 

Format: 

På plats eller som en digital föreläsning  

Målgrupp: 

Restaurangpersonal, kockar, ledning och måltidsbiträden  

Head of training

Lina Andersson Fasth

Lina arbetar som utbildningledare på Generation Waste. Lina var en av Sveriges första Måltidspedgoger och hon är utbildad gymnasielärare för resturangutbildningen.

I offertförfrågan ange:

- kontaktuppgifter

- antal deltagare

- typ av utbildning

Lina Andersson Fasth
bottom of page