top of page

Matsvinnsutbildning - Fördjupning

Description

Metodiken bidra med en gemensam kunskapsbas om varför vi behöver reducera restaurangverksamheters matsvinn och arbeta utifrån FN:s globala mål samtidigt som de skapar engagemang och handlingsberedskap för minskat matsvinn hos era medarbetare. 

 

Innehåll: 

Vi inleder med en repetition av grundutbildningen i matsvinn – vad är matsvinn, hur och varför jobbar vi med matsvinn. Utbildningen är en fördjupning i där vi utgår från era befintliga arbetsrutiner kring matsvinn. Vi tar med oss goda exempel för inspireration och coachar er till nästa nivå.  

 

 • Repetition 

 • Reflektion över befintliga matsvinnsrutiner 

 • 9 steg till minskat matsvinn 

 • Köksekonomi 

 • Analys av ev. mätdata 

 • Målsättning 

 • Matsvinnsminskande matlagningsmetoder  

 • Menyplanering 

 

Syfte

Att förbättra så väl den ekologiska som ekonomiska hållbarheten i verksamheten. Att minska klimatbelastningen från restauranger. 

Mål med er utbildning: 

 • Minskat matsvinn  

 • Metoder för att hur vi förebygger vi matsvinn  

 • Effektiv på resthantering  

 • Minska inköpskostnaderna 

 • Att höja kvalitén på maten 

 • Stärka kockar och måltidspersonalens roll som förändringsagenter för en hållbarutveckling   

 

Rätt förutsättningar för en bra utbildning 

 1. möjlighet att visa en presentation. 

 1. god uppkoppling och utrustning så att vi kan se och höra varandra bra vid en digital utbildning 

 1. Bjud in brett för bästa utfall. Det vill säga restaurangens hela personalstyrka  – kockar, måltidsbiträden, diskare, kallskänkor och chefer.  


Tid: 

1,5 h 

Format: 

På plats eller som en digital föreläsning  

Målgrupp

Restaurangpersonal, kockar, ledning och måltidsbiträden  


Head of training

Lina Andersson Fasth

Lina arbetar som utbildningledare på Generation Waste. Lina var en av Sveriges första Måltidspedgoger och hon är utbildad gymnasielärare för resturangutbildningen.

I offertförfrågan ange:

- kontaktuppgifter

- antal deltagare

- typ av utbildning

Lina Andersson Fasth
bottom of page