top of page

Training

To achieve success in your sustainability efforts, you and your colleagues need to be inspired and, most importantly, understand why it is crucial to reduce food waste. In our training sessions, we provide you with concrete tips on how to practically minimize your food waste. We also explain the relevance of the UN's global goals to the restaurant business.

image.png

Konsultation

  • Behovsanalys

  • Rådgivning

  • 1995 kr/h

Psst: Vi gör gärna konsultationer för er som mäter i ett annat mätsystem.

Detta paket är särskilt utformat för restauranger som använder vårt mätverktyg för att registrera matsvinn. Vi erbjuder specialiserad rådgivning för att hjälpa er att optimera användningen av verktyget och minska matsvinnet, vilket leder till kostnadsbesparingar och en mer hållbar verksamhet. Vi gör gärna konsultationer för er som mäter i ett annat mätsystem än Generation Waste mätverktyg. Exempel på insatser av en konsultation: Analys av nuvarande matsvinnsdata. Identifiering av nyckelutmaningar. Utbildning och bästa praxis. Optimeringsförslag. Rekommendation – uppföljning, utbildning.

image.png

Utvecklings-
konsult

Verksamhetsutveckling
för hållbara:

restauranger
hotell


Måltidsutveckling:
offentliga kök

Vårt skräddarsydda projektledningspaket är utformat för er som behöver djupgående expertis och ledning för specifika projekt eller som vill fylla en kritisk roll i er hållbarhetsutveckling. Vi erbjuder erfarna konsulter inom områden som måltidsutveckling och verksamhetsutveckling, vilket säkerställer att era projekt levererasframgångsrikt och effektivt. Vi har fokus på hållbar utveckling och minskat matsvinn utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vad erbjuder en utvecklingskonsult? Behovsanalys Projektplanering Implementering inkl. coaching Utbildningsinsatser i mån av behov Summering och rapportering Uppföljning

Sustainable consumption and production

Inspiration, understanding, and involvement are three essential elements for creating change, and at Generation Waste, we understand this through experience.

When you collaborate with us at Generation Waste, you actively work towards sustainable consumption and production in line with our Global Goal 12. Specifically, we contribute to achieving Target 12.3, which aims to halve global food waste by 2030.

 

Our involvement in your operations promotes a responsible approach, and we place great emphasis on including everyone in sustainability efforts. We create an understanding of sustainability from a broader perspective, encompassing several of the United Nations' global goals in Agenda 2030, which can engage your employees.

 

Sustainable consumption not only brings environmental benefits but also social and economic advantages, such as increased competitiveness, growth in both the local and global markets, higher employment rates, improved health, and reduced poverty. The transition to sustainable consumption and production of goods is a necessity to reduce our negative impact on the climate and the environment."

bottom of page