Gårda konferens strävar mot att jobba ännu mer hållbart och cirkulärt

Gårda konferens har sedan 2010 försett företag och privatpersoner i Göteborg med en unik och välkomnande plats att hålla konferenser och möten på, såväl som att bara ta en lunch. I sin strävan att bli mer hållbara ville de hitta ett företag som kunde hjälpa dem bli bättre och mer hållbara när det kom till sitt matsvinn och hittade då Generation Waste.

Gårda konferens strävar mot att jobba ännu mer hållbart och cirkulärt

Linda Engström som är VD på Gårda konferens berättar att de vill få bättre kontroll på hur mycket mat de och deras gäster verkligen slänger varje dag. ”Med Generation Wastes system kommer vi bli både klokare och mer hållbara vilket är oerhört viktigt för oss som småföretagare och för framtiden. Maten vi köper och tillagar ska INTE slängas utan ätas upp eller återanvändas så är det bara. Köket, våra kockar och vi som organisation måste bli bättre på att avgöra exakt hur mycket mat som slängs varje dag” fortsätter Linda.

Ihop med Generation Waste kommer vi bli bättre på att kunna avgöra hur mycket som behöver köpas in och tillagas, samt att det blir tydligare var det mesta av vårt svinn kommer ifrån. Det kommer i sin tur leda till att vi utvecklar bättre kontroll och kunskap kring våra inköp och hur vi hanterar våra tillagningsprocesser. Vi behöver jobba cirkulärt och än mer hållbart än vad vi gör idag och det hoppas jag vårt samarbete med Generation Waste kommer bidra till menar Linda.

”Fördelarna hon ser med systemet är att det är lätthanterligt, snabbt och något alla kan hantera. Det är smidigt att siffran efter vägning förs in direkt i systemet och man då tydligt får information om hur mycket som faktiskt slängts på en dag, eftersom det blir en ögonöppnare för oss alla och som leder direkt till ökad kunskap kring vår mathantering och vårt matsvinn” säger Linda.

”Vi serverar i dag buffé och drop-in vilket innebär att det är svårt att beräkna hur många gäster vi kommer servera lunch till varje dag. Det kan vissa dagar vara en variation på 100 gäster samt att vissa dagar är någon rätt mer populär än den andra. Vi behöver lära om och tänka nytt. Vi kan och har inte råd att slänga den mängden mat vi gör varje dag. Vi måste samtidigt få med våra gäster mot en grönare och mer hållbar matkonsumtion och där tror vi Generation Waste kommer bli en viktig nyckelspelare och samarbetspartner. Med hjälp av deras system kommer vi kunna informera våra gäster hur mycket mat som slängs varje dag. För oss som företag är det oundvikligt att inte ta ansvar för en ökad kunskap kring just vårt hållbarhetsarbete och våra egna beteenden. Vi behöver alla hjälpas åt för att klara omställningen från rött till grönt. Vi är idag miljöcertifierade och har dessutom lyckats fasa ut all vår plast som går ut mot kund som Take-away lådor, kaffemuggar och cateringfat” berättar Linda.

Vad frågan om vad hon hoppas att samarbetet ska leda till svarar Linda: ”Ökad kunskap, insikt och förståelse till hur vi egentligen beter oss. Vi är vanemänniskor som har svårt att förändra ett beteende och som hellre blundar när en omställning måste ske. Då är det viktigt att vi som företag sprider vår kunskap och de insikter vi skaffar oss vidare till våra gäster mot bättre och klokare val. Vi har tillsammans ett ansvar att bli mer hållbara och kan absolut med rätt och tydlig information dagligen minska vårt matsvinn ihop med våra gäster. Vår kunskap ger oss makt att ytterligare förbättra vårt hållbarhetsarbete och höja det en nivå till”.