top of page

BriQ Hotel inleder samarbete med Generation Waste.

BriQ Hotel samarbetar med Generation Waste för att minska sitt matsvinn och jobba på ett mer klimatsmart och hållbart sätt med sina råvaror, från jord till bord.

BriQ Hotel inleder samarbete med Generation Waste.

Matsvinn har en stor klimatpåverkan och innebär samtidigt onödiga utgifter. Fullt ätlig mat hamnar i soptunnan, något som vi definitivt vill undvika. Samarbetet med Generation Waste har för BriQ Hotel inneburit att de nu kan ta kontroll över matsvinnet samtidigt som de sparar pengar.

Genom samarbetet med Generation Waste så hoppas Briq Hotel på att få en bättre överblick på hur mycket mat som faktiskt slängs på deras restauranger. De hoppas, med hjälp av statistiken Generation Waste tar fram, kunna minska matsvinnet och öka medvetenheten hos sina medarbetare.

Kontakta oss på hej@generationwaste.com

bottom of page