top of page

Matsvinn och motivation – för dig i ledande position i restaurang och måltidsbranschen.

Innehåll

En utbildning där vi kombinerar  teori och workshops. Här går vi genom hur en  verksamhet med engagemang för minskat matsvinn och god service skapas, där en viktig faktor för att uppnå det är ett hållbart ledarskap.  

 

Ledare inom både offentlig och privat måltidsverksamheter har ett stort ansvar varför både organisationens resultat och medarbetarens välmående vävs in i denna utbildningsdag. 

 

För att lyckas med hållbarhetsarbetet på en operativ nivå krävs ett ledarskap som är stöttande och har adekvat kunskap inom hållar komsumtion och produktion. Vi ger er den. Ni får även ta del av verktyg för hur ni kan effektivisera och digitalisera ert matsvinns arbete. 

 

Vi kanske varken kan tänka eller göra på samma sätt som vi alltid har gjort? Hur varför vi hanterar livsmedel och mat som vi gör är idag avgörande för både ekonomi, miljö och för klimat. Därför behöver vi se över våra arbetsrutiner så att når de globala målen. Vi ger er inblick i hur det operativa arbetet kan anpassas till Agenda 2030s globala mål 12 och inspirerar er i hur ni kan öka delaktigheten och medarbetaransvaret.  

 

  • Ledarskapsteori 

  • Organisationspsykologi 

  • Förändringsarbete 

  • Hållbar konsumtion och produktion 

  • Motivation 

 

Syfte 

Att minska klimatbelastningen från offentliga och privata restauranger. 


Mål 

  • höja medarbetaransvaret 

  • öka delaktigheten i arbetslaget 

  • bli bättre på att tillvara ta matsvinn 

  • stärka ledares och kockars roll som förändringsagenter för en hållbar utveckling 


Tid: 

120 min 

Format: 

Digital föreläsning eller på plats 

Målgrupp

Ledare – köksmästare, kostchefer, arbetsledare, restaurangchefer, måltidsutvecklare. 

Utbildningsansvarig

Lina Andersson Fasth

Lina arbetar som utbildningledare på Generation Waste. Lina var en av Sveriges första Måltidspedgoger och hon är utbildad gymnasielärare för resturangutbildningen.

I offertförfrågan ange:

- kontaktuppgifter

- antal deltagare

- typ av utbildning

Lina Andersson Fasth
bottom of page