top of page

Innehåll

Digital matsvinnsinspiration
- föreläsning

Pris

15.000 kr

Tid

90 min

För att nå de globala målen behöver vi se över våra arbetsrutiner. Hur vi hanterar livsmedel och mat är idag avgörande för både våra verksamheters ekonomi och för vårt klimat. Våra offentliga restauranger har ett stort ansvar och en del av arbetet handlar om att kommunicera och underlätta för gästerna att göra rätt. Med rätt service kan vi medvetandegöra gästerna om hur vi tillsammans kan agera hållbart för en bättre miljö.


Vid detta utbildningstillfälle får deltagarna kunskap om varför vi behöver arbeta med hållbar utveckling, vad arbetet bidrar till och inspiration på hur ni kan ta tillvara livsmedel och matsvinn. Ni får även konkreta tips på hur ni med hjälp av digitala verktyg kan kommunicera med era gäster och på så vis bidra med innehåll till skolans pedagogiska måltider.


Syfte

Att minska klimatbelastningen från skolrestaurangerna

Mål

● att höja kvalitén på maten

● bli bättre på att tillvara ta matsvinn

● stärka kockarnas roll som förändringsagenter för en hållbar utveckling


Vid digital föreläsning gäller följande:

●Krav på att deltagarna har dator och internetuppkoppling.

● Om deltagarna gruppera sig och tar del av föreläsningen tillsammans, ordna då så att alla hör och ser bra.

● Förbered gärna med fika till föreläsningen så att deltagarna känner sig alerta.

● Ha papper och penna till hands för anteckningar.

● Förbered och ställ gärna frågor till föreläsaren via chatten i det digitala forum vi använder


*Pris/ ef. 15 deltag: 500kr

*15 deltagare ingår efter kostar 500kr per person

Utbildningsansvarig

Lina Andersson Fasth

Lina arbetar som utbildningledare på Generation Waste. Lina var en av Sveriges första Måltidspedgoger och hon är utbildad gymnasielärare för resturangutbildningen.

Lina Andersson Fasth
bottom of page